Sida:Fryxell Svenska historien 1 1846.djvu/119

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
119
ANSGARII UNGDOM.

ÅTTONDE BERÄTTELSEN.
OM ANSGARIUS OCH HURU KRISTNA LÄRAN FÖRST BLEF PREDIKAD I SVERGE.

(829 år efter Kr. föd.)

FÖRSTA KAPITLET.
ANSGARII UNGDOM.

Ansgarius föddes i Tyskland, der den kristna läran då redan var införd. Han förlorade sin mor tidigt, och sattes af sin far uti en skola att lära läsa; men han var i början mera begifven på fåfänglighet och lekar än på sin undervisning och förbättring. Då berättas det, att han en gång drömde, «att han stod på ett ställe, fullt af dy och orenlighet. Der bredvid sågs en fager och grön väg, på hvilken det framgick en härlig fru, klädd i hvita skinande kläder, och Ansgarius tyckte sig förstå, att det var jungfru Maria. Med henne följde många qvinnor, som också voro hvita och lysande, bland hvilka äfven Ansgarii moder var. När han såg henne, började han arbeta att komma till henne, men kunde ej slippa lös ur dyen. Då gick jungfru Maria till honom, sägande: «Son, du vill gerna till din moder. Men vill du komma i vårt sällskap, så skall du fly all fåfänglighet, och deremot öfva dig i goda och rena seder; ty vi afsky högeligen allt, som är fåfängt och odugligt, och den som af sådant förlustas, kan ej vara bland oss». Efter denna dröm förändrade Ansgarius sig mycket, och sysselsatte sig blott med allvarliga och nyttiga ting. Då han sedan växt upp, vardt han munk uti Nya Corbej kloster och dertill