Sida:Geometrisk Grundrijtningh Öfwer Linkiöping Stadh.pdf/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Geometrisk Grundrijtningh Öfwer Linkiöping Stadh Belägin uti ÖstergiöthLandh och Hanekind Häradh


Notarum Explicatio

1 Slottets grundrijtning
2 Kong Trädgården
3 Bohlgården
4 Kiöket
5 ?? Stall
6 Landshöfdings...??
7 Cammerer..?? Byggning
8 Domkiörkan Ste Pähr..??
9 Kongl. Gymnasium medh Trivial Schola
10 Torg medh ..?? Rådstuga
11 Land Kiörkan S:te Lars
12 Hospitalet
13 Celltext
14 Celltext
15 Celltext
16 Celltext
17 Celltext
18 Celltext
19 Samuel Melander
20 Pehr Nilsson
21 Celltext
22 Staffan Valors.
23 Celltext
24 Råd. Pehr Haraldssons
25 Celltext
26 Celltext
27 Celltext
28 Celltext
29 Celltext
30 Celltext
31 Celltext
32 Celltext
33 Celltext
34 Pehr Olufssons.
35 Måns Nilsson
36 Celltext
37 Pehr Månsson i
38 Lars Larsson Wetterstens.
39 Celltext
40 Celltext
41 Oluf Gunnarssons.
42 Celltext
43 Hans Jönssons.
44 Wäster Tullport med des stuga
45 Darell
46 David
47 Celltext
48 Celltext
49 Celltext
50 Celltext
51 Landshöfdingens lada.
52 Jöns Anderssons lada
53 Celltext
54 Celltext
55 Pehr Olufssons lada
56 Celltext
57 Celltext
58 Celltext
59 Celltext
60 Celltext
61 Celltext
62 Celltext
63 Celltext
64 Celltext
65 Celltext
66 Celltext
67 Celltext
68 Celltext
69 Celltext
70 Celltext
71 Celltext
72 Celltext
73 Celltext
74 Celltext
75 Celltext
76 Celltext
77 Celltext
78 Celltext
79 Celltext
80 Celltext
81 Celltext
82 Celltext
83 Celltext
84 Celltext
85 Celltext
86 Celltext
87 Celltext
88 Celltext
89 Celltext
90 Celltext
91 Celltext
92 Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext
Celltext Celltext

... 95 Tanforsza Qvarteer 96 ... 151 Sanct Lars Qvarteer 152 ... 225 St Lars Comministrigård (??) ... 236 Sancte Pährs Qvarteer 237 gården 238 Mr. Oluf 239 Johan Bruns 240 Pehr Swensons 241 Jöns ANderssons gård 242 Anders Pehrson Pidels. 243 Rådm Pehr Halardsons lada 244 Johan Wigmans lada. 245 Pehr Olufson Sährströms 246 Samuel Hemmingsons 247 Måns Ericsson Ryttares 248 Mr Måns Skomakre säbygården 249 ..?? 250 Mag. Sam. ..?? 251 Jöns Månson Skreddares 252 Mattis Bengtsons ladugård 253 Hans Olufssons gård 254 Dito Hans

263 Biskops ..?? 264 Consistorium ... 278 Landtmät. And. Wetterman