Hoppa till innehållet

Sida:Handbok i Kok-Konsten-1873.djvu/172

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har inte korrekturlästs

Hos alla bokhandlare finnes att tillgå:

C. E. Möllers

nyaste Brefbok,

Tredje, tillökade upplagan,

innehållande:

Första Afdelningen.

1. Om bref och titlar.

2. Rekommendationsbref.

3. Swar på rekommendations­bref.

4. Påminnelsebref.

5. Urskuldningsbref.

6. Lyckönflningsbref. 7: Swar pä sädana. 8. Kärleksbref och tillbud om äktenskap. Förlösningar uppsägas. 9. S w a r pä kärleksbref etc. 10. B ref af blandadt innclchll. 11. Böneskrifter wch ansöknin­ gar. 12. Beklaganden,,4röstc- och sor- gebref. d 13. Bjndningsbref. 14. Bref och skrifter angäendc handel. Andra Afdelningcn. 1. Anwisning till enkel bok- föling. 2. Wexlar och anwisningar. 3. Formnlärer till deha. 4. Kontrakter. 5. Akautals- och stattskrifn, 6. Swenskt m ätt och wigt, 7. Patenträttighet. Underrättelser för, inrikes korrespondenter. Underrättelser för telegras- korrespondenter. Tredje Afdelningen. 1. Testamente. 2. Bouppteckning. 3. Arsfliste. 4. Urarfwagörelse. 5. Boflilnad. 6. ZMenfkapsförord. 7. Arsproklama. 8. Förmyndcrflap. 9. Skuldsordringsmäl. 10. Om spridning af förklen- Uiga rykten. 11. Lägersmäl under äktenskaps­ löfte. 12. E tt testamente klandras. 13. O m ätcrgäng af hästköp. 14. Ansökn. om nndanskiftande. 15. Fullmakter. 16. Rescrvationsinlagor. 17. Fö r äterbekommandc afrevi- sionsskilling. 18. Stämningar. 19. Recepissc: 20. Konkurs. 21. Bewakning i konkurs. 22. Uppgift ä fluld och tillg. dä gäldenärcn förut ajort konkurs 23. O m bedräglig, orcdlig el. wärhsl. gälden. i konkurs. 24. O m forfälskningsbrott. 25. O m bedrägeri och annan oredlighet. 26. O m äwerkau, oloflig sagt eller fiske. 27. Auktion.