Sida:Handbook huruledes Gudztiensten-1614.djvu/112

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

at hon må altijdh wexa til j tijn kundskap/ och leffua effter tijn helgha bodhord/ Genom Jesum Christum wår Herra/ Amen.

Sedhan tagher Presten henne j handena/ och ledher henne in/ säyandes.

Herren beware tin ingång och vthgång/ nu och til ewigh tijdh/ Amen.

På thetta sättet skal handlas medh Lösekoner när the taghas j Kyrkio effter Barn.

Först/ när man förnimmer at hon är bootferdigh/ skal Scrifftfadhren ställa henne twå eller tree Söndaghar hwar effter annan för Kyrkiedören/ och sedhan på een Tijdegårdzdagh effter Predikan kalla henne fram mitt på Kyrkiegålffuet och vthi Församblingens närwaro/ handla medh henne på thetta effter föliande

sättet.

From-