Sida:Handbook huruledes Gudztiensten-1614.djvu/118

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

sanfärdigh boot och bättring/ Therföre och iagh på Gudz och wårs HErres Jesu Christi befalning/ som sagt haffuer/ Hwilkom j förlåten synderna/ them färlåtas the/ tilsägher tigh syndernas förlåtelse/ Gudz nådhe och wenskap/ J nampn Fadhers/ och Sons/ och then helghe Andes/ A M E N.

Gack j fridh/ och synda icke här effter/ ther til förläna tigh Gudh sin

helighe Andes nådhe/ Amen.

Cap.