Sida:Handbook huruledes Gudztiensten-1614.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
I.
Cap. I.

Om Döpelsen.

Först spör Presten hwem

Barnet tilhörer/ om thet är honom eliest icke kunnogt/ och om Barnet är hemma döpt eller ey: Thernäst/ hwadh barnet skal heeta/ och sedhan haffuer han thenna förmaning til Folket som tilstädes är.

KÄre Christi wenner thet är oss nw allom genom Gudz ord wäl kunnogt wordit/ huruledhes alla menniskior som aff Adam vthkomne äro/ aflas och

födhes i synd/ Ther med wij och så

wette/
A ij