Sida:Handbook huruledes Gudztiensten-1614.djvu/188

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

emoot stå/ och i thenna natt vnder titt beskerm trygge hwilas/ Genom tin Son JEsum CHristum wår HERRA/ A M E N.

HERREN welsigne oss och beware oss: HERren vplyse sitt ansichte öffuer oss och ware oss nådheligh: HERren wende sitt Ansichte til oss/ och giffue oss en ewigh fridh. J nampn Fadhers/ och Sons/ och then helghe Andes/ A M E N.

Errata Typographica.

7. folio. facie. 2. linea 3. Tronna. lääs Troona.

15. fol. fac. 2. lin. 12. dödelse. lääs döpelse.

16. fol. fac. 1. lin. 5. Oymmelwekan. läss Dymmelwekan.

18. fol. fac. 1. lin. 7. skapat haffuer både himmel och jord. lääs/ skapat haffuer himmel och Jord.

25. fol. fac. 2. lin. 1.

 
<<
\new staff \relative c''  { \override Staff.TimeSignature #'style = #'mensural
  \override NoteHead #'style = #'blackpetrucci \set Staff.midiInstrument = #"church organ" \autoBeamOff \set Score.skipBars = ##t 
a1 g\breve( a) a


\bar "|." }
\addlyrics {
döö skul -- le.

 }
>>

siung.

 
<<
\new staff \relative c''  { \override Staff.TimeSignature #'style = #'mensural
  \override NoteHead #'style = #'blackpetrucci \set Staff.midiInstrument = #"church organ" \autoBeamOff \set Score.skipBars = ##t 
a1 g\breve( a) g


\bar "|." }
\addlyrics {
döö skul -- le.

 }
>>