Sida:Jane Eyre (sv).djvu/486

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
212
jane eyre.

hvilka nu uppgingo till ett antal af sextio, defilera förbi mig, och, sedan jag stängt skolsalen, stod med nyckeln i hand, utbytande några sista afskedsord med de bästa bland mina elever — så städade, aktningsvärda, hyggliga och kunniga unga qvinnor, som man kan påträffa bland Englands allmoge. Detta är icke litet sagdt, ty när allt kommer omkring, har det engelska landtfolket mera vett och mera bildning, än något annat i Europa, I en senare tid har jag lärt känna franska »paysannes» och tyska »Bäuerinnen», men de bästa bland dem ha förekommit mig okunniga och ohyfsade i jemförelse med mina flickor i Morton.

»Anser ni inte att ni erhållit en riklig belöning för den tid och den möda, ni användt vid skolan?» frågade mr Rivers. »Är det inte så, att medvetandet af en nyttig verksamhet skänker en sann njutning?»

»Jo, det är mycket sant.»

»Och likväl har ni arbetat endast några månader. Skulle ni inte anse ett lif väl användt, om det blefve egnadt till medmenniskors förädling?»

»Jo; men jag för min del skulle inte stå ut dermed för beständigt. Det är för mig ett behof att verka för mig sjelf och att utbilda mina egna förmögenheter, lika mycket som att utveckla andras. Jag vill nu begagna mig af detta tillfälle dertill, och jag ber er att inte återföra hvarken min själ eller kropp till skolan, ty sedan jag nu sluppit derifrån, vill jag tills vidare vara alldeles ledig.»

Hans panna mulnade. »Hvad vill detta säga? Hvad är det som kommit åt er nu? Hvad ämnar ni göra?»

»Jag tänker vara verksam, och det så mycket som möjligt. Först och främst får jag be er att afstå Hanna åt mig och skaffa er en annan uppasserska.»

»Hvad skall ni göra med henne?»

»Hon skall följa med mig till Moor-House. Mary och Diana komma om en vecka, och jag önskar ha allt i ordning vid deras återkomst.»

»Jaså; är detta er mening, så må ni gerna taga Hanna. Jag trodde först att ni ämnade företaga en resa; men så mycket bättre att jag misstog mig.»

»Var god och säg åt henne, att hon är i ordning i morgon bittida. Här har ni nyckeln till skolrummet; den till min stuga skall ni få i morgon.»