Sida:Jane Eyre (sv).djvu/553

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
279
jane eyre.

eller hyst en from och ädel önskan, så är jag nu belönad derför. Att bli er hustru är för mig detsamma som att uppnå den högsta möjliga sällhet på jorden.»

»Ja, det är derföre att du tycker om att uppoffra dig sjelf, Jane.»

»Kallar ni då det för en uppoffring, då man får sin innersta längtan tillfredsstäld, sin djupaste trånad uppfyld? Att få rättighet att linda sin arm kring den man mest värderar — smeka den man högst älskar — stödja sig på den, till hvilken man hyser det djupaste förtroendet — detta skulle således vara att offra sig sjelf! I sådant fall medger jag gerna att jag tycker om att uppoffra mig.»

»Ja, men att ha fördrag med mina skröpligheter, Jane — att ständigt ha mina lyten för ögonen?»

»I mina ögon eger ni inga sådana, sir. Jag älskar er ännu mera nu, då jag kan vara er nyttig, än förr i ert stolta oberoende, då ni försmådde hvarje annan roll än gifvarens och beskyddarens.»

»Hittills har jag afskytt att bli hjelpt — att bli ledd; men jag känner nu att jag hädanefter inte mera skall komma att göra det. Jag tyckte inte om att sticka min hand i ett legohjons, men det är angenämt att känna den omfattad af Janes små fingrar. Jag föredrog ytterlig ensamhet framför ett tjenstehjons ständiga närvaro, men Janes ömma vård skall bli mig en outtömlig källa till glädje. Jane behagar mig, behagar jag äfven henne?»

»Ja, i de innersta fibrerna af min varelse, sir.»

»I sådant fall ha vi ingenting i verlden att vänta på; vi måste genast gifta oss.»

Både hans ansigtsuttryck och hans ord talade om orolig ifver: hans gamla häftighet hade åter vaknat.

»Det behöfs endast att skaffa sig tillståndsbevis, så —»

»Mr Rochester, solen har redan börjat sjunka på himmelen och Pilot har gått hem till sin middag. Låt mig få se hvad er klocka är.»

»Se här, tag och fäst den i ditt bälte, Jane, och behåll den hädanefter. Jag behöfver den inte vidare.»

»Klockan är nära fyra, sir: känner ni er inte hungrig?»

»Tredje dagen från i dag måste bli vår bröllopsdag, Jane. Nu är det inte värdt att tänka på juveler och vackra kläder: de betyda nu mindre än intet.»