Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/108

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

108

af det vilda, menniskoätande Papuas-folket, som står på den menskliga odlingens nedersta trappsteg, visade sig icke en enda medlem.

Det efter hand uppdykande panoramat af dessa öar var prägtigt. Ofantliga palm-, bambu-, muskott- och teak-träd, jättelika mimosæ, blommande fräkenbotten tedde sig i förgrunden; i bakgrunden framträdde de vackra silhouetterna af bergen. Längs kusten kretsade dessa beryktade svalor, hvilkas ätbara bon utgöra en så eftersökt rätt i det himmelska riket. Men hela detta omvexlande skådespel, som Andaman-öarna erbjuda, passerade fort förbi, och »Rangoon» påskyndade sin färd till Malacca-sundet, hvarigenom den kom in i det Kinesiska hafvet.

Hvad gjorde under denna öfverfart polisagenten Fix, som så obehagligt blifvit indragen i en verldsomsegling? När »Rangoon» afgick från Calcutta hade han kommit ombord utan att Passepartout observerat honom och han hoppades att kunna dölja sin närvaro ombord till paketångarens ankomst till Hongkong. Det hade också blifvit kinkigt för honom att förklara hur det kom sig, att han var med ombord, utan att uppväcka Passepartouts misstankar, ty Passepartout trodde ju att han var qvar i Bombay. Men han skulle snart återknyta bekantskapen med den hyggliga karlen genom omständigheternas makt. Men huru? Man skall få se det.

Alla polisagentens förhoppningar och önskningar voro nu koncentrerade på en enda punkt: Hongkong. Det var der han ovilkorligen måste häkta tjufven eller der tjufven skulle undkomma honom, utan att, så att säga, komma mer tillbaka igen.

Hongkong var också engelsk mark, men den