Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/114

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

114

skulle han kunnat få i sitt hufvud, att Phileas Fogg förföljdes liksom en tjuf kring jordklotet. Men som det ligger i menniskonaturen att söka gifva en förklaring på allting, så se här hur den klarsynte Passepartout förklarade Fix’ evinnerliga närvaro, och hans förklaring är sannerligen icke så oäfvet utfunderad. Jo, enligt Passepartout var Fix ingenting annat, och kunde icke vara någonting annat, än en agent, som skickats ut, för att följa mr Fogg i spåren, af hans kamrater i Reformklubben, för att se till att resan riktigt företogs jorden rundt enligt resplanen.

Det är klart, det är alldeles klart! upprepade den beskedlige karlen helt stolt öfver sin skarpsinnighet. Han är en spion, som dessa gentlemen skickat i hälarne på oss! Men det är bra litet hederligt gjordt! Mr Fogg, som är så redbar, så aktningsvärd! Låta en agent lura på honom! Ah, mina herrar i Reformklubben, det skall komma att stå er dyrt!

Passepartout var alldeles förtjust öfver sin upptäckt, men beslöt emellertid att icke säga någonting till sin husbonde, emedan han fruktade att han skulle känna sig sårad af detta misstroende, som hans motståndare lade i dagen. Han ville också vid tillfälle skämta litet med Fix i förtäckta ordalag och utan att kompromettera sig.

Onsdagen den 30 oktober på e. m. gick Rangoon in i det trånga Malacca-sundet, som skiljer halfön med detta namn från Sumatra. Bergiga små öar, mycket pittoreska, beröfvade dock passagerarne anblicken af sjelfva hufvudön.

Följande dagen kl. 4 på morgonen styrde Rangoon, som gjort resan på en half dag kortare tid än