Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/121

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Adertonde kapitlet.

Mr Fogg, Passepartout och Fix sköta sina affärer, hvar och en på sitt håll.
Under de senare dagarne af öfverfärden blef vädret mycket dåligt. Nordvest-vinden blef allt starkare och hindrade fartyget i dess gång  Rangoon rullade betydligt och passagerarne fasade med rätta för dessa sjöar, som vinden dref upp och som framkallade äckel.

Under dagarne den 3 och 4 november gick blåsten öfver till storm. Vindilarna piskade hafvet med våldsamhet. Rangoon måste ligga bi under en half dag och gå med half maskin för att kunna hålla tvärs mot sjöarna. Seglen hade blifvit bergade och vindstötarne foro tjutande genom tackel och tåg.

Paketbåtens snabbhet blef i påfallande grad minskad, det var ju klart, och man kunde antaga att han skulle ankomma till Hongkong tjugu timmar senare än den utsatta tiden, ja mer till och med, om icke stormen upphörde.

Phileas betraktade skådespelet af ett upprördt haf, som tycktes direkte kämpa mot honom, med sin vanliga likgiltighet. Hans ansigte fördystrades icke ett ögonblick och dock kunde ett uppehåll af tjugo timmar alldeles blottställa hans resa derigenom att han anlände efter Yokohama-ångbåtens afgång. Men denne man utan nerver hade hvarken känning af otålighet eller ledsnad. Det tycktes verkligen som om denna storm ingick i hans resprogram, att den var förutsedd. Mrs Aouda, som samtalade med sin följeslagare om den