Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/125

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
125

dagar på nästa ångbåts afgång. Mr Fogg hade förlorat 24 timmar, det är sannt, men denna förlust kunde icke hafva menliga följder för återstoden af resan.

Den ångare, som gör resan från Yokohama till San Francisco på Stilla Oceanen, stod i direkt förbindelse med Honkong-ångaren och fick ej afgå förr än den ankommit. Således hade en förlust uppkommit för Yokohama-ångaren af tjugofyra timmar, men under de tjugotvå dagar, som färden öfver Stilla Oceanen varar, blefve det lätt att vinna dem tillbaka. Phileas Fogg hade således, på 24 timmar när, fullföljt resprogrammet efter trettiofem dagars resa från London.

Som Carnatic icke skulle afgå förr än följande morgon klockan fem, hade mr Fogg sexton timmar på sig för att sysselsätta sig med sina affärer d. v. s. de som rörde mrs Aouda. Då han lemnade ångbåten bjöd han sin arm åt den unga qvinnan och förde henne till en palankin. Han bad bärarne att gifva anvisning på ett hotel och de sade namnet Hotel du Club. Palankinen satte sig i gång, följd af Passepartout, och tjugo minuter derefter var den framme vid hotellet.

Rum togos för den unga qvinnan och Phileas Fogg bestyrde om att ingenting skulle fattas henne. Mr Fogg underrättade derefter mrs Aouda, att han genast skulle söka få reda på den hennes slägting, i hvars vård han skulle öfverlemna henne. Vidare gaf han Passepartout befallning att stanna qvar i hotellet till dess han kom tillbaka, på det mrs Aouda ej skulle behöfva vara ensam der.

Vår gentleman lät visa sig till Börsen. Der skulle man ofelbart känna till en sådan person som den hedervärde Jejeeb, som ansågs vara en af de rikaste köpmännen i staden.