Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
159

hade han i fickan! Dock vore resan och maten ombord på förhand betalda. Han hade fem eller sex dagar framför sig för att reflektera och fatta sitt beslut. Hur han åt och drack under resan, det kan ej beskrifvas! Han åt för sin husbonde, för mrs Aouda och för sig sjelf. Han åt liksom om Japan, dit han skulle komma, varit en ödemark, totalt utan några födoämnen.

Den 13 vid dagens inbrott löpte Carnatic in i Yokohamas hamn.

Yokohama är en vigtig anhaltsstation vid Stilla Oceanen och dit inlöpa alla ångare som användas i post- och passagerare-befordringen mellan Nord-Amerika, Kina, Japan och Malajiska öarna. Yokohama är beläget i Yeddo-bugten, på obetydligt afstånd från den ofantliga staden Yeddo, japanesiska rikets andra stad, sätet för Taikun, den verldslige kejsaren, och täflande med Meako, den stora stad i hvilken bor Mikado, den andlige kejsaren, härstammande från gudarne.

Carnatic lade till vid Yokohamas kaj, nära hamnarmarna och tullhusen, midt ibland en mängd fartyg från alla länder i verlden.

Passepartout beträdde med föga glada känslor detta underliga land, som tillhör Solens barn. Han hade ingenting annat att göra än att taga slumpen till ledsagare och spatsera på måfå på stadens gator.

Han befann sig först i en fullkomligt europeisk stad med låga hus, prydda med verandor, som uppburos af eleganta kolonnader, och liggande vid gator, torg, docks och upplagsplatser ända ned till floden. Der hvimlade liksom i Hongkong och Calcutta om hvarandra amerikanare, engelsmän, kineser, holländare, köpmän som köpte och sålde allt möjligt — bland