Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/196

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

196

efter att ha häktat Brigham Young, anklagad for uppror och månggifte. Sedan dess har profetens lärjungar fördubblat sina ansträngningar och i afvaktan på handling hafva de i tal och skrift uppträdt emot kongressens fordringar.

Som man finner gjorde William Hitch i proselytism till och med på jernväg. Och så berättade han, höjande och sänkande rösten och vildt gestikulerande, mormonismens historia från den bibliska tiden: »huruledes i Israel en mormonsk profet af Josephs stam offentliggjorde den nya religionens tideböcker och testamenterade dem till sin son Morom; huruledes efter seklers förlopp en öfversättning af detta kostbara verk, skrifvet med egyptiska bokstäfver, blef gjord af Joseph Smith junior, farmare i staten Vermont, som uppträdde såsom profet 1825; huruledes slutligen en budbärare från himmelen uppenbarade sig för honom i en brinnande skog och öfverlemnade till honom Herrans tideböcker.»

I detta ögonblick aflägsnade sig några åhörare, som ej funno sig intresserade af missionärens historiska återblickar; men William Hitch fortsatte och berättade »huruledes Smith junior tillsammans med sin far, sina två bröder och några lärjungar grundlade de sista dagarnas heligas religion — en religion, som blifvit adopterad icke blott i Amerika, utan i England, Skandinavien och Tyskland och som räknar bland sina trogna både yrkesarbetare och annat folk; huruledes en koloni grundlades i Ohio; huruledes en kyrka blifvit uppförd till ett pris af tvåhundra tusen dollars och en stad uppbyggd i Kirkland; huruledes Smith blef en företagsam bankir och erhöll af en förevisare af mumier en papyrusrulle innehållande en berättelse, skrifven af Abraham och andra ryktbara egyptier.»