Sida:Jorden rundt på åttio dagar.djvu/253

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
253

— Såå! sade mr Fogg, det är Queenstown den der staden, hvars fyrar vi se?

— Ja.

— Kunna vi gå in i hamnen?

— Icke före klockan tre, när floden kommer.

— Vi få vänta då, svarade Phileas Fogg lugnt, utan att man i hans ansigte kunde förnimma hur han ytterligare ansträngde sig för att utfinna ett sätt att ännu en gång kunna besegra oturen.

Queenstown är en hamn på Irlands kust, i hvilken de transatlantiska ångarne, som komma från Förenta Staterna, i förbifarten aflemna sin post. Denna föres till Dublin med iltåg, som alltid är i ordning att afgå. Från Dublin fortskaffas posten till Liverpool med de mest snabbgående ångbåtar, hvarigenom den kommer fram tolf timmar före de snabbaste af de stora bolagens atlantiska ångare.

Dessa tolf timmar, som den amerikanska posten vann, ville Phileas Fogg också vinna. I stället för att ankomma med Henrietta följande qväll till Liverpool skulle han vara der på middagen och således befinna sig i London före kl. 10,35 min. på aftonen.

Fram mot klockan 1 på morgonen inlöpte Henrietta i Queenstowns hamn och passagerarne gingo genast i land.

Fix fick i detta ögonblick ett grymt begär att arrestera sin man. Men han gjorde det dock icke. Hvarför? Hvilken strid, föregick inom honom? Hade han frångått sin tanke rörande mr Fogg? Insåg han slutligen, att han hade misstagit sig? Men emellertid lemnade Fix ej mr Fogg. Tillsammans med honom, med mrs Aouda, med Passepartout, som nu ej hade tid att hemta andan en gång, steg han upp i trainen från