Sida:KVA vol 15.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

KONUNGEN,

VETENSKAPS ACADEMIENS

PROTECTOR

ACADEMIENS

Ledamöter,

Herr JONAS ALSTRÖMER, Commerce-Råd, Riddare af Nordstjerne-Orden.

Frih. ANDERS JOH. von HÖPKEN, Kongl. Maj. och Riksens Råd, Præsident i Kongl. Maj:ts och Riksens Cancellie-Collegio, RIddare och Commendeur af Kongl. Maj. Orden.

H. CARL LINNÆUS, M. D: Kongl. Archiater, Medic. och Bot. Profess. i Upsala, Riddare af Nordstjerne Orden, Ledamot af Kejserl. Acad. Nat. Curiosorum, af K Ängelska Societeten och Vetensk. Academierna i Berlin, Toulosuse och Montepellier, Correspondent af Kongl. Franska Vetensk. Acad. samt Secreterare af Kongl. Vet. Societen i Upsala.

Frih. CARL WILHELM CEDERHIELM.

Frih. NILS REUTERHOLM, Landshöfding i Nerike och Wermland, Commendeur af Nordstjerne Orden.

Grefve CARL JOH. CRONSTEDT, Öfver-Intendent, Riddare af Nordstjerne Orden, Ceremonie-Mästare af Kongl. Maj. Order, K. Vetenskaps Academiens Skatt-mästare.

H. AUGUSTIN EHRENSVERD, Öfverste för Kongl. Artillerie Regementet, Riddare af Sverds Orden.

H. ANDERS JOH. NORDENSCHÖLD, Landshöfding i Kymenegårds Höfdinge-döme, Riddare af Sverds Orden.

H. DANIEL TILAS, Kammar-herre, Assessor i Kongl. Bergs-Collegio.

H. JACOB FAGGOT, Öfver-Directeur vid Kongl. Landtmäteriet samt Charte- och Justerings-verket.

H. GILBERT SHELDON, Skepps-byggmästare vid Kongl. Örlogs-Flottan i Carls-Crona.

H. SAMUEL KLINGENSTIERNA, Physices Professor i Upsala, Ledamot af Kongl. Vet. Societ. i London och Upsala, Correspondent af Kongl. Franska Vet. Academien.

H. CARL FREDRIC NORDENSCHÖLD, Major vid Fortification, Ridd. af Sverds Orden.

Herr
)( 2