Sida:Kalmare unionens historia III.djvu/221

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Register.

Svenska Rådet 194, krönes i Upsala 199, hans författningar 202, han vill hämma Eriks sjöröfveri 211, söker att bemäktiga sig Lybeck 217, dör 219.

Christoffer af Oldenburg, III. 211.


Daljunkaren, III. 173.

Dannebrogen, II. 208.

Didrik Slaghök, III. 63, 74, 89, 98, 99, 100.

Dittmarsen, II. 133, 195.

Drotts Embetet, I. 137 (i Noten.)

Dyveka, III. 8, 30.


Engelbrekt, I. 110, 127, 153, 158, 159.

Erik af Pomern, väljes till Margaretas efterträdare l. hans krig emot Sleswig 71; han blir ensam regerande 80, får Påfvens tillåtelse att anlägga en Akademi 90, reser till Jerusalem 96; hans uppförande under Engelbrekts resning 130, reser i hemlighet från Dannemark 148, 175, afsättes 184, idkar sjöröfveri 188, 210, slutar fred med Christoffer, men håller den icke 212, gör en vapenhvila med de Svenska, men underhandlar med de Danska att afträda Gottland II. 18, reser till Pomern 19.

Erik den heliges fana, II. 179.

Erik Axelsson, II. 90, 91, 157.

Erik Carlsson (Wase) II. 94, 108, 110.