Sida:Kommentar till 20 och 21 kap strafflagen.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Förord.


Föreliggande lilla skrift är frukten af ett försök att kommentera de kapitel i svenska strafflagen, som afhandla tjufnad och rån.

Den omständighet, att tillgreppsbrotten ofta äro föremål för domstols bedömande, ja måhända äro de i praxis mest förekommande, torde kunna motivera, att 20 och 21 kap. Str. L. göras till föremål för en speciell, om än kortfattad utläggning.

Vid utarbetandet har jag hufvudsakligen användt den litteratur, som omförmäles i en å sid. 7 intagen förteckning, hvarjämte jag haft stor nytta af att äga tillgång till professoren J. Hagströmers föreläsningar (i hektrograferade anteckningar) öfver ifrågavarande båda strafflagskapitel enligt deras lydelse i 1890 års lag.

Stockholm den 14 augusti 1905.

Thor Strömman.