Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/156

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
154
DET SVENSKA FOKETS LEVNADSSTANDARD

bestämt i överkant av vad som är vanligt i respektive socialklasser. I genomsnitt uppgick således familjeinkomsten för arbetare till över 3,500 kronor och för lägre tjänstemän till inemot 4,500 kronor. Själva urvalet har dessutom nödvändigtvis den karaktären, att i huvudsak blott en övernormalt skötsam och förhållandevis välmående grupp av hushåll uttagas, vilka äro i stånd att över ett helt år föra för statistiskt bruk användbara hushållsräkenskaper. Dessa hushåll äro icke typiska för de mindre bemedlades stora massa.

Det visar sig likväl, att även för dessa utvalda industriarbetarfamiljer den vanligaste bostaden var ett rum och kök. Av 747 hushåll bodde 436 i dylika lägenheter (medan blott 18 bodde i enkelrum och enkelkök; den ringa utbredningen av sistnämnda lägenhetskategori betecknar urvalet). Blott 252 hade lägenheter om två rum och kök (varjämte 39 och 2 hade respektive tre och fyra rum och kök). Bland tjänstemännen ligger förhållandet omkastat. Av 445 lägre tjänstemannafamiljer hade 208 lägenheter om två rum och kök (54, 3 och 1 respektive tre, fyra och fem rum och kök), medan likväl 176 hade endast ett rum och kök (och blott 3 enkelrum). Denna skillnad är tämligen typisk, ehuru, som redan anmärkts, båda kategorierna och i synnerhet industriarbetargruppen ligga för högt i förhållande till sina respektive socialklasser.[1]

Av undersökningen framgår likaledes, att såväl de lägre

tjänstemännen som i synnerhet arbetarna ej blott bebodde

  1. Av de nu tillgängliga preliminära uppgifterna från 1933 års levnadskostnadsundersökning framgår att boendeförhållandena i utrymmeshänseende äro i stort sett nära nog oförändrade. Av 349 industriarbetarhushåll bodde 188 i lägenheter om 1 rum och kök (medan blott 9 bodde i enkelrum och kokvrålägenheter m. m.). Endast 128 hushåll hade lägenheter om 2 rum och kök (varjämte 21 och 3 hade respektive 3 och 4 rum och kök). Av 261 tjänstemannahushåll bodde 127 i lägenheter om 2 rum och kök (33, 7 och I hushåll i 3, 4 och 5 rum och kök) men likväl 83 hushåll i lägenheter om blott 1 rum och kök (8 dessutom i enkelrum och kokvrålägenheter m. m.). Medelantalet rumsenheter (= rum eller kök) per lägenhet var för arbetar- och tjänstemannahushåll i städerna 2,62 och Å industriorterna 2,75 men för medelklasshushållen 4,49.