Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/168

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
166
DET SVENSKA FOLKETS LEVNADSSTANDARD

ett fortsatt barnavlande. Äro de försiktigt kalkylerande människor blir det heller inga fler barn utan i stället möjligtvis en bättre bostad. Skönjer man sammanhanget?

Vi ha hittills behandlat den rådande bostadsnöden blott ur trångboddhetssynpunkt. Och detta är även sakligt motiverat: vår bostadsfråga är i huvudsak en trångboddhetsfråga. Men det får icke glömmas, att en icke alldeles oväsentlig del av bostadsbeståndet även är kvalitativt undermåligt. Hur stor del är omöjligt att med större säkerhet avgöra; i fråga om bofälligheten är nämligen statistik nästan obefintlig.

Man vet emellertid, att i nästan alla städer hälsovårdsnämnderna räkna ett antal bostäder, som på grund av fukt, kyla, brist på dager eller dylikt äro utdömningsbara, fastän de likväl av olika orsaker få bebos. I Göteborg har vid en beräkning boråt 6 % av alla smålägenheter klassificerats såsom allmänt bofälliga. I vissa andra städer ligger procenten högre, i åter andra väsentligt lägre. På grundval av vissa enquêter kan den genomsnittliga bofällighetsprocenten i svenska städer antagas hålla sig mellan 4 och 8 % av hela beståndet smålägenheter.

I fråga om bekvämligheter ha stora framsteg gjorts på senare tid. Den bostadsstatistiska undersökning, som nu genomföres, bekräftar dock vad redan kunnat konstateras genom vissa undersökningar i Göteborg och Lund, nämligen att ett stort flertal av i synnerhet smålägenheterna varken ha tambur eller hall utan direkt öppna sig till en gemensam trappuppgång eller förstuga eller ut i det fria. För de allra minsta lägenheterna synes detta vara regel; även för lägenheterna om ett rum och kök torde omkring hälften sakna denna viktiga beståndsdel. Ännu sämre är det alltjämt med garderober och klädskåp. Omkring en sjundedel, i norra Sverige upp emot en fjärdedel av alla lägenheter sakna vidare vatten och avlopp. Även denna brist är särskilt vanlig i just de små överbefolkade lägenheterna. I vissa städer sakna ända till två femtedelar och rentav