Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
24
MALTHUSIANISMEN OCH NYMALTHUSIANISMEN

FÖRSTA KAPITLET.

Malthusianismen och nymalthusianismen.

Det är av ett visst intresse att söka göra sig en föreställning om de nya åsikter i befolkningsfrågan, som äro i framväxande. Uppgiften frestar dubbelt, eftersom ett studium av dessa framtida åsiktslinjer i befolkningsfrågan ger en utblick över hela den nya socialpolitik och den nya ekonomiska, psykologiska och moraliska grundval för det sociala livet, som kommer att bryta igenom såsom en följd av den tekniska utvecklingen.

Men först en skiss över den idéutveckling, som redan helt och hållet ligger bakom oss. Även när ett åsiktsförlopp, såsom just här, uppenbarligen håller på att göra en tvär vändning, gör man klokt i att icke försmå en tillbakablick. Det blir annars så svårt att verkligen förstå det läge, vari man befinner sig. Våra tankar rinna ju alltid fram över decenniernas lagrade doktrinfossil, vare sig vi veta det eller inte – och mest så när vi inte veta det. Dessa döda tankar grumla som ett bottenslam alla våra föreställningar och åsikter. Genom en tillbakablick kan man göra en rationell utfällning och frånsilning. Däri ligger egentligen värdet av en historisk orientering. Den skall frigöra oss från de dödas makt över vårt eget liv.

Traditionen – d. v. s. den irrationella bindningen av våra föreställningar och åsikter – kan övervinnas blott genom att den intellektuellt fixeras, förklaras och kritiseras. Det här närmast följande försöket att antyda vissa breda idéhistoriska linjer måste emellertid av utrymmesskäl bli ofullständigt. Den som önskar en mera ingående framställning av hela den tankemiljö, varinom den befolkningspolitiska diskussionen växt upp,