Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/61

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
59
INDIKATIONERNA FÖR FOSTERFÖRDRIVNING

Indikationerna för fosterfördrivningPå tal om möjligheten att

motivera vissa villkor för fosterfördrivnings tillåtlighet bör vidare understrykas, att fosterfördrivningarna blott kunna på detta vis praktiskt begränsas, därest de legaliseras. Då samhället har dem om hand, kan man urskilja och ta hänsyn till de olika förhållandena i de särskilda fallen. Man kan t. ex. förbjuda fosterfördrivning för friska gifta kvinnor med få barn och viss inkomststandard, och man kan då även sätta in samhällsauktoriteten för att med läkarnas stöd verkligen genomtvinga förbudet i någorlunda rimlig grad.

Vid uppställandet av regler för fosterfördrivnings tillåtlighet erbjuda de medicinska, eugeniska och etiska indikationerna föga svårighet. De medicinska skälen för avbrytande av havandeskap torde komma att lämnas utanför varje lagstiftning liksom hittills. De rashygieniska skälen ha vunnit i erkännande genom att samtidigt få plats i den nya steriliseringslagen. Vad slutligen de etiska eller humanitära indikationerna beträffar, torde stor enstämmighet råda angående det behjärtade i att tillåta fördrivande av foster, som tillkommit genom våldtäkt, genom könsumgänge med nära befryndad, med minderårig och med sinnesslö eller sinnessjuk person. Ömtåligare ställer sig problemet att bestämma de sociala indikationerna. Det är därvid viktigt att icke förlora känning med rättsmedvetandet i landet men lika viktigt att icke arbeta det sociala hyckleriet i händerna. Fall, där ett barns födelse skulle betyda ekonomisk nöd stå på ett plan för sig tillsammans med de fall. där barnet icke i andra hänseenden skulle få en någorlunda önsklig uppväxtmiljö. På ett annat plan stå de fall. där enda risken är social skam för modern. Då man talar om önskvärdheten att undvika sociala katastrofer för t. ex. den otrogna sjömanshustrun, som råkat i grossess under mannens bortovaro, eller för den ogifta lärarinnan och sjuksköterskan är man ute på gungande mark.