Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
16
1755. Jan. Feb. Mart.

len och genomskinande. Han visste ej gifva någon annan orsak til sin vattufot, än den, at han legat i kölden utan skötsel, druckit mycket vatten under feber-anfallet och starkaste hettan. Han sade sig svettas starkt och yra hela natten, som fölgde Febren, hvilken efter middagarna börjades kl. half 4.

Den 31 Nov. och den 1 Dec. til dess frossan kom, gofvos honom 10 pulver af Sal Seignetti Drachm. Semi. Rhei gr. V. under namn af Puvis Salinus c. Rheo, och dracks Tisan ofvan på hvart pulver af Bacc. Junip. contus. Rad. Taraxaciaa, unc. un. c. Semi. Raff. Sassafras unc. un. Under anfallet hade han stark hetta och svett, yrsel, och midt i naten svår andetäppa.

Den 2 och 3. togos 9 pulver och Tisanen, hvaraf han hade många öpningar.

Den 4. Samma pulver och Tisan til dess fråssan kom kl. 3. och varade til 6, men hetta och yrsel hela natten, föga svett. Han hafver haft i dag 3 öpningar.

Den 5. At hjelpa til utdunstningen, gafs Essent. Alexiph. Stahlii med hälften Mixt. Simplex blandad, som i dag fortsattes, och efter middagen åter några pulveres Salini cum Rheo.

Den 6. Likaledes några pulver och Tisan. Han var nu så plågad af andetäppa, at han allenast tänkte på döden.

Den 7. Äfven några pulver och Tisan. Andetäppan lättades om natten.

Den 8. Fråssan varade ifrån kl. 4 till 6 men

ej