Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 10.pdf/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


ANMÄLAN

KUNGL. TEATRARNE

UNDER ETT HALFT SEKEL

1860—1910

PERSONALHISTORISKA ANTECKNINGAR

AF

JOHANNES SVANBERG


DET ARBETE, hvars utgifvande härmed tager sin början, är så tillvida en fortsättning af F. A. Dahlgrens bekanta verk »Anteckningar om Stockholms teatrar», att det, såsom titeln angifver, upptager personalhistoriska anteckningar om såväl sceniska konstnärer, hvilka varit anställda vid eller såsom gäster uppträdt å de kungliga teatrarne, som ock dess direktörer, tjänstemän, regissörer och en del andra där engagerade personer under åren 1860—1910.

Arbetets första del, som härmed föreligger färdig till ett pris af kr. 6:50, innehåller en kortfattad historik öfver de femtio åren, förteckning öfver direktörer, kanslitjänstemän och regissörer under samma tidsperiod samt sceniska konstnärer under åren 1860—1866, eller till friherre Eugène von Stedingks afgång från direktörskapet.

Andra delen, omfattande åren 1866—1888, under hvilken tid Erik af Edholm, Henrik Westin och Anders Willman voro de förenade teatrarnes styresmän, utkommer under loppet af nästa år.

Subskription mottages i hvarje bokhandel.

Stockholm i december 1917.

NORDISK FAMILJEBOKS FÖRLAGSAKTIEBOLAG
(I DISTRIBUTION)