Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 2.pdf/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
29
SCENISKA KONSTNÄRER

tjänstgjorde han som statist och i stumma roller vid de kungliga teatrarne. Hans högsta önskan hade alltid varit att få se sitt namn på Kungl. Teaterns affischer, en önskan som han slutligen fick uppfylld då det på Kungl. Stora Teaterns affisch för Herolds »Zampa eller Marmorbruden» några gånger under hösten 1869 stod: Grefve Lugano — hr Happe. Visserligen hade den från sjöröfvaren Zampa undsluppne grefven endast att komma in i styckets allra sista scen, utropande »Camilla, min dotter!» men den gamle skådespelarens namn hade dock fått ståta på Kungl. Teaterns affisch tillsammans med namnen Fritz Arlberg, Hedvig Harling, Charlotte Strandberg m. fl. Om han alltså ej kan sägas hafva i egentlig mening tillhört de kungliga teatrarne, har utgifvaren af dessa anteckningar likväl velat taga hans »gästspel» i »Zampa» som en anledning att här upptaga hans namn. Happe var nämligen under sin mer än fyrtioåriga teaterbana en både i Stockholm och landsorten mycket känd skådespelare, isynnerhet bemärkt som en ovanligt vacker och elegant förste älskare. Som sådan verkade han så länge, att han till och med hade spelat älskare mot mormor, mor och dotter, hvardera i tur och ordning, fru Christine Svanberg, fru Charlotte Deland och mamsell Betty Deland (s. m. fru Almlöf). Genom sitt vackra utseende var han, trots en för scenen ej fullt lämplig talorgan, under många år dam-publikens förklarade gunstling. — Han afled (ogift) i Stockholm i febr. 1871.


Knut Herman Pontus Grip. K. T:ne 1 okt. 1869—30 juni 1888. K. Dr. T. 1 juli 1888—30 juni 1889.

Född i Stockholm den 20 maj 1848 (föräldrarna voro handlanden Thure Herman Mauritz Grip och Amanda Amalia Mannerberg). Före sitt inträde vid den kungl. scenen var han anställd vid Wilhelm Åhmans och Mauritz Pousettes sällskap spelåren 1865—67 och vid Södra Teatern 1867—69. Bland de roller han utförde på Kungl. Dramatiska Teatern kunna nämnas Ernest i »Debutanten och hennes far», Fridolin i »Fjärilsfebern», Klas i »Det skadar inte», Sir Frederic i »Sullivan», junker Claus i »Ambrosius», Florentin i »Den hvita halsduken», Joe i »En oslipad diamant», Francis Briot i »Onkel Sam» och Christophe i »En teaterpjes». Herman Grip, som var begåfvad