Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 2.pdf/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
13
SCENISKA KONSTNÄRER

Kungl. Dramatiska Teatern (efter Isidor Högfeldt). Under denna tid iscensatte han äfven några större pjeser, bl. a. Ibsens »Samhällets pelare», Ponsards »Hedern och penningen» samt Gondinets 4-aktskomedi »Christiane». Bland hans roller å de kungliga scenerna må nämnas Leonato i »Mycket väsen för ingenting», Antipholus från Syrakusa i »Förvexlingarne» och Erik Göransson Tegel i »Vasaarfvet». Sedan han 1886 lämnat scenen ägnade han sig under en del år åt affärsverksamhet, hvarjämte han äfven verkade som regissör i enskilda kretsar och sällskap. Han afled i Stockholm den 3 dec. 1915. - Gift den 8 febr. 1868 med dansösen, sedermera danslärarinnan Maria Andersson, som under åren 1860—1866 var anställd vid Anders Selinders sällskap och spelåret 1866—1867 var figurantska vid Kungl. Teatern; hon var född den 26 aug. 1844 och dog på familjens landtställe Vårgård i närheten af Vaxholm den 20 juni 1916.


Emma Oscara Gabriella Christiana Lundeqvist. K. T:ne 1 juli 1866—30 juni 1868.

Född i Stockholm den 27 okt. 1844 (föräldrarna voro kronobefallningsmannen Per Johan Oscar Lundeqvist och Emilia Fredrika Braune). Elev 1 juli 1862—30 juni 1866. Under de två år hon var anställd vid de kungliga teatrarne utförde hon bl. a. följande roller: Orestes i »Den sköna Helena», Gianetta i »Kärleksdrycken», Mathilda i »Joconde», Elina i »Vattendragaren», Landry i »Fortunios visa», Lalande i »Lulli och Quinault» och Zerlina i »Portchäserna». Död i Stockholm den 11 mars 1916. — Gift med optikern och meteorologen Carl Gustaf Collin (född 1830, död den 19 nov. 1900).


Christiania Folketheaters personal. K. Dr. T. 16—27 aug. 1866, 8 ggr.

Sällskapet hade förut uppträdt på Nya Teatern i Göteborg. Personalen bestod af följande: herrar Andersen, Bottelsen, Henrik Clausen (skref sig sedermera Klausen), Dahl, Krohn, Nörgaard och Rasmussen, fröknarna Rosa Baldani (sedermera fru Asmundsen), Ehn och Svendsen. Repertoar: »En Börneforlovelse», »En gammel Fordring», »Til Sæters», »Den lille Zouav», »Et enfoldigt Pigebörn», »Emelies Hjertebanken»