Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 8.pdf/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
173
SCENISKA KONSTNÄRER

mottaga formligt anbud om anställning vid operascenen, utan att, märkligt nog, behöfva underkasta sig någon föregående debut. Hans första parti på Kungl. Stora Teatern blef Escamillo i »Carmen». Sedermera uppträdde han som Kasper i »Friskytten», Christobal i »Spanska studenter» och Oberthal i »Profeten». I några andra större partier blef han ej använd under sin fyraåriga anställning vid den lyriska scenen, och då Willman lämnade chefskapet öfver de kungliga teatrarna återgick Rosén till det praktiska lifvet och blef banktjänsteman i Sköfde. Död i Stockholm den 15 april 1916. — Gift i Örebro med Emmy Thegerström (Ferdinand Thegerströms brorsdotter).


Sophie Eugenie Hortence (Nennie) Valenkamph, sedan Fru af Geijerstam. K. T:ne 1 juli 1884—1 maj 1887.

Född i Björneborg den 26 juli 1864 (dotter af fabriksidkaren Carl Theodor Valenkamph och Sophia Ulrika Svensson). Elev den 1 juli 1880. Debuterade på Kungl. Stora Teatern den 7 nov. 1883 som Cherubin i »Figaros bröllop». Bland hennes öfriga roller voro Puck i »Oberon» och Lulli i Hermann Berens d. ä:s operett »Lulli och Quinault».

Hösten 1889 var fru af Geijerstam engagerad af Emil Hjertstedt vid Svenska Teatern, men engagementet afbröts redan efter första månaden på grund af hennes sjuklighet.

Hon afled å Saltsjöbaden den 3 maj 1900. — Gift den 31 maj 1885 med skriftställaren, fil. kandidaten Gustaf af Geijerstam (född den 5 jan. 1858, död den 6 mars 1909).


Axel Göran Sandberg. K. T:ne 1 juli 1884—30 juni 1885.

Född i Döderhults församling af Kalmar län den 14 mars 1859. Uppträdde endast i småroller, som en klosterbroder i »Romeo och Julia» och en präst i »Hamlet». Han var egentligen bassångare.


Ragnar August Grevillius. K. T:ne 1 aug. 1884—30 juni 1886.

Född i Göteborg den 15 nov. 1850 (son af domkyrkokateketen i Göteborg, s. m. kontraktsprosten i Norrköping Johan August Grevillius och Alfhild Blenda Rosaura Ejserman). Student i Uppsala 1873. Under sin tvååriga anställning vid Kungl. Teatrarna uppträdde han på operascenen bl. a. som Gessler i