Sida:Lagfarenhetsbibliotek V 2.djvu/257

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
833


Register.
Abrahamssons, P. Anmärkningar till Landslagen åberopade, pag. 93, 206, 322, 374, 388, 389, 429, 679, 685, 703, 712, 729, 743, 813.

Academie: om Disputationer där utgifwas, som innehålla farliga lärosatser, p. 136, 780, 781; Lunds: huru studerande därstädes, enligt Constitutionerne, anses för smädeskrifter, p. 751.

Accis: om försnillas, p. 602, 603; får ej utcrediteras, p. 611; obetald, ej kräfwas efter 3 års förlopp, p. 627; controll wid uppbörden, p. 635.

Accisbetjente: om de i och för embetet förolämpas, p. 272.

Accissedlar: om de utur sina lådor olofligen borrttagas, pag. 539.

Actor: i Duelsmål, p. 404.

Adel: dess rättighet att hålla egne prester, p. 59, 60; som will bo under främmande Herrskap, p. 89; om förwärkar jordagods under Kronan, p. 89, 90; afsäger sig Adelskap, p. 134; och dess wederlikar, utmana hwarannan till enwig, p. 400, 408, 409, 410; sker dråp å dess jord, och förlikning äger rum, jordägareandel af böterne, p. 437; om olagligen betungar sin skattebonde, p. 481; gifwer förmedling åt sine skattebönder pro forma; men likafullt af dem uppbär full skatt, pag. 584, 585; dess Fogdar förskingra sin uppbörd, p. 608; huruwida äger rättighet till strandwrak, som stadnat å frälsejord, p. 653, 654; hos honom får ej ransakas och egendom afhändas, innan förwunnen till brott, p. 687. Låter adelig enka eller jungfru sig lägra, p. 689. Om de eller deras wederlikar hemligen belacka hwarannan, p. 747; i Hofwets tjenst, om de oqwäda hwarandra, pag. 754. Talas något på en Adelsmann, som hans heder, ära, adeliga namn och rygte angår, pag. 754, 755; Adelsmann ärelös dömd, men af Kongl. Råd till äran återstäld, p. 813.

Afbön: bör afläggas för smädelse emot Gud, I: 1 M. B. p. 3; emot Konungens och rikets Råd, V: 2 MB. p. 117; emot föräldrar, XIV: 3 MB. p. 217; husbönder och förmänn

I i