Sida:Leopold Samlade 1 1814.djvu/393

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 361 —


FRANCALEU.
Alltså en allmän flykt?

LISETTE.
Total, beklagligtvis.
På en gång väcktes, togs, och utfördes förslaget.
Man ger, kort sagdt, i dag, en helt ny pjes i stan,
Hvars auktor ej är känd, men titeln ren sådan,
Att den har satt hos oss, i svärmning, hela laget.

FRANCALEU.
Då är jag med.

LISETTE.
Partiet kamperar af, allt ren.
Men möts å nyo här, i afton, till supén.

DAMIS.
Är folket rent besatt? ty så må det väl heta,
Då pjesen likså väl en ann gång kunde ses?

FRANCALEU.
Åhå, säj inte det. Hvem är i stånd att veta
Hvad lott en pjäs skall få, som första gången ges?
Hur mången föds och dör, med ens? — den här kan äga,
Hvem vet? en enda qväll, kanske, att lefva på!
Så att, om ni vill se, så skynda ni också.

DAMIS.
Jag gör mig bättre hopp om pjesen, bör jag säga.
För öfrigt mins ni väl hvad löfte ni har fått;