Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/178

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


iI20 ^- Ir sant, att fifrriuftet mftste hSr i fa �grjep][)l upp&C- U och utreda fcitrelaro inttehåU; sfnlw-ati. n^A lår gerningimir .4ftl44e9;alUi4n �M^ Uiftbrfömnf- te, att i^gdffAfynekl]^^ helt aima4r:4enlH �..i|blMIA ISBanffignim^fii rcd^ilst • • • nbm påa �tt v �^liggM;"d!ét Sr^l^te<'au^!älfH!i3l hos jDimiadBmmåiAkt-^^^^ 'KåJfkFlfinÉ blotta fbnuftsbuAett/ �dii åmMm; msä'^ii^ aÅ^ nan siiui �8li^<e �'4l^niiV'ai^^ft1(tflld%]^I^ la den inon^lslui^eiiängiHfttttåik^f^t&l^ii^ påminnes, ät\^^ha^^4Mitiäj �^iim:*^tÅtifb^ h^glarda,^ Kafiti6iMil!i6tt^tkdM^>W^i\É3ftfA>f{ipCi^ att synas ung till en, tiss' grtd ^^'^o^-dttnldl^ utan om fiirnttfket, ä^itt ' ^sont 'ti nakfH' ikbiå^ man äge och Jbmke det till Iedffdn^öéh 'yiKtebe. Utan trilvel fiSredetifwr fifven^d^ttask^^fö^jhjiiA Tina gepmmgsbndf nién då 'allfidl tillgifiia' ffi^ nll; oqk aft länge ing^ annan subjektiT t^liiSil^^ grund ho9 oss medgifves iAJ7^{)^)ii �^^' atdtiglftaii till ernående af 4^ss ffsirter, ; SåluMa t; '^^ ' be- faller fqiinftet yissériigeni T^f^idrand^ of iA^ vil- da strider och �åldsarahcftefi,^'ll6n<'4fM)a éen rå laglösa menniskolefiiaden)^ eanédan utMi^ -detta vill-