Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/228

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


/ingår. Den första af dessa enheter eller handfin- Har, består i det oändligas inbildamU^i^iieiyändr liga, ^^ fväsei^t^^ sfor^vof^UngiXfom^: åmi xkpfkomwev .natutverld^nit,, JO^U: . r ^ikdmu )w)i9t$P jdler i)aftdttvkg!tn � /besUir i de&an^Hg^ 4t �€iiPfMr gahdt^.ii d0f cäfi4figAh ^^\ex formms i^^pcf<mfmik iing: i värmde :,Åf^Ti(r& �, id^^ridWi.^^)tjmmift^ ger till grund för den synbara verldens lagaf HfBJ^ former* Således uppkompa från becge des^ en � heter j eller handlingar ^ eUer förvandfingar i två ord sagdt: nflturen och naturlagarna. . ^ . . Att ' naturlagarae blir tydiiis. iippkooMDi^^ 0^9^ .ftt, och genom en s^dnare handUog fin imtunwl- den, gor ingea ting till,. saken �,.,. ifläfi^t Mh,iMf$j förut och efteråt, Ifi^ydskii denuA filoi^ialld(riff jietsamma som pd en gäng V). Jag hoppWt ^ läsaren skall finna allt detta klart och öfvertygande. Men nu måste anmärkas, att en sådan, den synbara verldens uppkomst ur det Al^solutay icke •dker omedelbarligen , utan medelbarligen genom anden. Ty ande, heter det — - ande är det, som genom sitt medvetandes ursprungliga strid för^ mår skapa en ol^ektiv verld, och gifva � sam' fna strid åt denna n>erld ett fortfarande bestånd.

  • �) Meen z. e. Phil. d. Nat p. 77, 79. ^) Ib. p. 78. Ide-

alismus der Wissensch. Lehre p. 161. Ueb. d. Woen å. tHeo^éd. Vwjftitii p 4Sa t^hi). ii Ad. pw ki.