Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/260

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


�llfir åkidl. Buuti . kanhiodbi vttirabi iUtatmniuis. 

•aäatt . Ulf Q wdt detisiti � dinaqpftvandHi 01^ mKt}éak*n0ikmahtlL flin. im mat maåmbkåM lit � i(BaiK:JuuK Utttt mm ideititt> eftvib *.hiD'OM 4mgm. irjmigifTa � � cå > ir^anduis � sUb.iatt sriat JverlBHUiriieliw �6dviBiligk' faliikt � �ak på åmmeUkif JmI grancUv å^itranMoendentaiMideilÉMMW': tri>u -^-^Ir^Åffl maå �ig �, 'tmtfvett^/ W Att Klrta^ och &åt gfiéttae iVt^kenf, soin tillfl|^<tö åhcreir, icke bör tagas för annUt knétt tititt iilitté6^Mil^ 1^ slimHgt stlttatt gdfH 8i|r be^^g? fifcfcr ibgee- liiig kan 'uriiidife *likita en 'veritsaiulMt "soooi fijlla^ sig i nimniet, On enveikaauiiet Aun^tflMM^illi flyttar Aig^ ix (kt <emeUerti& bfott' iikndie �Ss som eiUt detta måaU bom förstås, så gSrodi^lilr tnoi^ acendentii-filoaofien ii^enting annat, te^skaparag tfn sinnlig föresUtHning af en alldeles iosinnl% m^ tarpvooess � nm visserligen af ingen dödli|^ kasi hvarken imed l)egwppel fattas, eller med ord ^ tfjduis. Odi fn fuUstttndigare, jo omsttadKga^i hon änder deava inbillningsfonn beskrifveri^ 4il bvarje station och hvavje aaoinent, dettn anden utåt ooh inåt i ju mivdre kan . hennes beskvifok^ ifnebflm annat an toanafi �fdi 'Utan- nMjå^ Mt � ning och redbarhet. *i<

'••r . >..i?";i