Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/337

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


FILOSOFISKA FBAGMENTER.

DOKTOR GODMANS BREF. Ni vet min vän, att jag hellre talar än skrifyer om filosofien. Se här icke dess mindre några reflexioner till svar. Filosofiens bankrutt, som man roar sig att kalla den, tror jag ej angå den nyare filosofien allena. Jag tänker att äfven den äldre kommer att befinna sig invecklad deri; likasom i handelsvägen det ena stora husets fall drar det andra efter sig. Hos en auktor, som jag just häller på att läsa, finner jag följande märkvärdiga utlåtelse: "månne , säger han , filosofien ännu uppfyllt sitt ändamål? Och en man af någon skarpsinnighet, som tillika hade ett verkligt behof af filosofien, månne han vid genomlöpandet af alla hennes om^ klädningar och förvandlingar, skulle finna sig fullkomligt tillfredsställd med någondera af dem?"' Frågan är värd att besinnas. Men för att afgöra huruvida filosofien uppfyllt sitt ändamål, må �

99

�9 
�f 
�i 

99