Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/349

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


äkolslaget, om de gjorde sig samma hemliga rätU � visa. Erkännom att filosofien varit på alla tider appfylld af mycket falskt kram: till en del genom sjelfva de stora snillenas benägenhet, att öfverlemnt sig ät en förledande tankeflygt; ännu mera genom charlataneriets vanliga sätt att lysa med tomma klyftigheter; mest, kan hända, genom den lärda medelmåttans natur, att vara blott ett evigt upp^ repande och fortspridaude echo af allt hvad som gällt för filosofi, sant eller falskt, utan åtskillnad. Kanhända är det ändtligen tid, att snarare hop* söka det ringa förräd af rent guld, som kan utgöra filosofiens redbara behållning, än att utan ända föröka sophögarna. Jag kan ej inse huru libe � raliteten skulle föreskrifva ett motsatt förhällande. Liberaliteten består i att lemna i alla ämnen yt*trande rätten oqvald , och utan band af politisk eU ler teologisk otälsamhet; icke i en dum vördnad för tankegrälet, der allt bjuder att hämma och förebygga dess utsväfningar. För yttrande-rättens helgd i filosofi som i annat^ synes mig tillräckligt- sörjdt genom den allmänna tryckfrihetslagen; och med det samma äfven för vettenskapons fria utbildning i skrifter och afhandlingar. Våra allmänna läro-i inrättningar äro deremot egentligen inga anstalter

�i>r yttrande-rättens frihet, och äro ej till för att 

gifva utrymme derät. Det är här fråga att uppfo