Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/59

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


I.

STYCKEN

OM KANTISKA FILOSOFIEN.


Om kant och den nya Filosofien.

Med Kant öppnades den nya Filosofiens skådebana; och hans Kritik öfver det rena förnuftet förblir alltid en af den filosofiska andans märkvärdigaste uppenbarelser.

Det skulle tyckas, som Filosofien under led- ning af sådana män, som en Pia to, eaAristoteles, en Baco, en Cartesius, en Leibnitz, en Locke, en Bome, bort kunna temligt nära upphinna sitt mål. EmeUertid, när man besinnar huru många systemer och hypoteser, tid efter annan, påfbljt ^h utträngt hvarandra ; huru sednare Snillens be � \^ tid och förmåga ofta måst uppoflQras endast att iippdaga och bortröja föregångares villfarelser; änd-- teligen, huru litet någon upptäckt utom och öfver iet allmänna förståndets gränsor någonsin blifvit SJord af spekulationen; huru vi alltid mötas af Ytorna . mörker , kämpe mot samma tvifvelsmål: % man besinnar allt detta, säger |ag, känner Uopolds Skr. irihi <