Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/296

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 292 —

sjelf. Pope nämner inga stjernor; han säger rätt och slätt: denna ask upptäcker för ögat Indiens glödande ädelstenar, och ur denna andra andas hela Arabien.

"Tusentals skimrande knappnålar, i rad uppställda, ligga om hvarandra" m. m. — Uppställda knappnålar, som ligga om hvarandra, är ett uttryck, hvaraf all äran tillkommer öfversättaren. Poeten säger: långa rader af knappnålar utsträcka här deras skinande ordningar.

Andra Sången.

"Ett intagande sinneslugn." — En sådan beskrifning af Belinda låter ej väl förena sig med hennes nyss förut omtalta "lifliga själ, qvick som hennes ögon och ostadig som de." Sanningen är, att Pope säger hvarken det ena eller det andra. Han säger, att hennes själ var qvick som hennes ögon, and as unfix'd as those, — lika så litet hvilande som de. Man kan flytta sinnets och ögats uppmärksamhet med mycken hastighet emellan flera ämnen, utan att vara ostadig, som är ett karaktersfel. Pope tillägger, att en graceful ease, en intagande frihet, och en godhet skild från allt högmod, skulle hafva bortgömt hennes fel, om de sköna ha några att undangömma. Pope uttrycker sig som poet och belefvad man i sitt omdöme