Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/303

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 299 —

"Lycka till mäktiga Drottning." — Originalet har: mulna, förtretliga Drottning. — "Du, som befaller öfver qvinno-vapörer och beslut m. m." — Originalet har: moder till vapörer och fruntimmerssnille! och poeten tillägger: som ger ömsevis ansatser af hysteri eller af poesi; och bringar den ena att taga medicin, den andra att skrifva teaterpieser. Öfversättaren säger hopskrifva: han gjorde ej illa att bortlägga hade ordet och saken. Det man hopskrifver är nästan aldrig bra skrifvet.

"Om nånsin din Gnom kunnat förderfva den behagsjukas tillgjorda retelser, eller sätta en finne på den skönas ansigte." — Pope nämner ej ett ord om de behagsjukas tillgjorda retelser. Han säger enkelt: om nånsin din Gnom kunnat undanstjäla en grace, eller uppresa (raise) en finne på något skönt ansigte. Läsaren jemföre de tvenne uttrycken: sätta en finne, uppresa en finne; det ena poetens, det andra öfversättarens.

"En flaska fylldes med förställd räddhåga." — Öfversättaren har illa förstått poeten. Denna säger: bleknande fruktan. Han har ej ett ord om förställning på detta ställe.

"Och alla Furierna rullade ut som en stormvind," — Pope säger: all the Furies issu'd at the vent. Öfversättaren har tagit vent för väder, stormvind. Ordet betyder öppning, och meningen är,