Sida:Leopold Samlade 6 1833.djvu/52

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 48 —

följd af lyckan, oaktadt den smickerlösa stolthet, den allvarsamma rättsinnighet, som så sällan fäster hennes välvilja; Ni har lyckats deri (om mig tillåtes att låna jemförelsen ifrån ett yrke, som varit Edert): Ni har lyckats deri, af samma grund, som Cinnas författare öfverträffade att måla den romerska sinneshöjden, och Phèdres skald, ömhetens mildare rörelser: begge hafva blott följt ingifvelserna af deras egen sinnesart.

När denna själens visa styrka, som Ni hos Eder företrädare upphöjt, inträffar hos en vanlig man, gör hon deraf åtminstone alltid en värdig medborgare; när hon under en lyckligare stjerna förenas med en lika styrka i snillet, alstrar hon sådana författare, som den Ni hedrat med Ert lof: författare, hvilka tidigt försaka den svaga artighetens tomma lekar, tidigt vända sig ifrån ord till saker, tidigt flytta inbillningens krafter till förståndets yrken. Derifrån hos filosofen och häfdatecknaren dessa vidsträckta forskningar, dessa djupa, långsamma undersökningar, som ej förtjusa, men undervisa, ej belöna med handklappningar, men med sinnets tillfredsställelse. Derifrån hos skalden och vältalaren denna mogna, vigtiga stil, som aldrig flödar i uttryck; som förminskar prydnaderna och fördubblar sakerna: derifrån