Sida:Linköpings stadsfullmäktiges protokoll 1863.pdf/244

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Med anledning af mig medeleladt Utdrag af protocollet, hållet inför Magistraten å Rådhuset i Linköping den 21 October 1863, får jag härmed underrätta, att, redan innan detta blef mig meddeladt, jag, uppå begäran af Herr t. f. Borgmästaren, anställt besigtning på genom polisens försorg till besigtning inställde 60-70 qvinnspersoner, men att jag ej anser mig kunna åtaga mig några perdiiskt, så ofta som föreslagit, återkommande visitationer utan att derföre erhålla serskildt arfvode, hvilket jag förmodar, att magistraten, med kännedom om den ringa lön, som är anslagen åt Stadsläkaren i Linköping, ej finner vara obilligt.

Linköping den 27 November 1863.

C. A. J. Wallin.

Remitteras till Herrar Stadsfullmägtige, hvilka anmodas att med skriftligt

yttrande i anledning h

239