Sida:Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi (1914).djvu/182

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
176
KVINNOPSYKOLOGI OCH KVINNLIG LOGIK

Men varför uppräkna enstaka exempel? Hela den kvinnliga snillehistorien är ett enda, följdriktigt exempel på att kvinnans originalitet icke finnes på de områden, där mannens är kraftigast. Hennes originalitet är den, vilken gjort att Sapphos namn brinner som en flamma genom tidsåldrarna bredvid Heloisas; att en Birgitta, en Katarina av Siena, en Sankta Theresa till ett altare för himmelsk eld omdanade ett modershjärta; att en mors brev till en dotter gjort en m:me Sevigné odödlig; att La princesse de Clève är en bok, som vi ännu gråta vid; att en liten engelsk prästgårdsflicka utför det kvinnliga underverket att — i Vilette — skapa en man, som lever i var fiber. Kvinnans originalitet är den, som gjort m:me Staël till moder åt två odödliga döttrar Delphine och Corinne; George Eliot till moder åt många odödliga kvinnor, barn och åldringar. Hängivenheten, ömheten, den levande sympatien, den snabba, fina iakttagelsen, det innerliga förståendet, allt detta stegras till den högsta konst i skildringen av livet, på de områden, där den kvinnliga känslans och den snillrika ingivelsens intensitet äro ett.

Denna intensitet i en riktning, är orsaken till att kvinnans »vildhet» blir en begränsning i hennes geni. Känslorna bliva sålunda mer originella än tankarna; de individuella synpunkterna rikare än de allmänna; uppfattningen av verkligheten, av mångfalden starkare än sinnet för enhet och helhet. Därför ha kvinnorna som skapande hittills endast nått männens höjd på lyrikens och romanens, brevens och essayens område.

Djup och ihärdig vetenskaplig forskning ; den kombinationsförmåga, som sammanställer fakta till en helhet; den skarpa och följdriktiga analysen; den stora syntesen; den konsekventa tillämpningen av givna principer — allt detta, som utmärker filosofen, teologen, politikern, sociologen, vetenskapsmannen har visat sig i ringare grad hos kvinnan. Och även fantasiens högsta flykt De stora episka och dramatiska