Sida:Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi (1914).djvu/75

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
71
»naturenliga arbetsområden för kvinnan»

smakfullt ordnade förfriskningslokaler och matställen o. d. Genom en sådan, fullt affärsmässig och omfattande, kooperation vore den ena parten tryggad som producent, den andra såsom avnämare viss om att erhålla fullgoda varor utan något avdrag för mellanhänder. Vad som för den ensamstående skulle vara förenat med stora svårigheter, torde en dylik vänlig och på samma gång affärsmässig bolagsrörelse med lätthet kunna åstadkomma, nämligen att de sålunda arbetande kvinnorna vunne ekonomiskt oberoende mycket förr än den kvinna vinner ett sådant, som på skuld eller med andras hjälp drar sig genom en examen, för att sedan trängas om illa lönade platser i städerna.

Den enda invändningen, som kan göras mot den bildade kvinnans arbete som trädgårdsmästare, är att hennes kroppskrafter icke skulle räcka till. Och detta bleve ofta nog fallet, om hon i bredd med trädgårdsdrängarna skulle djupgräva, bära vatten och dylikt. Men att utföra varje del även av grovarbetet behöves icke, för att bli kunnig i ett yrke. Det är genom detta misstag, vid utbildningen av de kvinnliga sjuksköterskorna, som den ena efter den andra av dessa själv blir sjuk eller åtminstone till ytterlighet överansträngd. De böra visserligen kunna skura och utföra dylika sysslor, om så fordras, men det är en stor kraftförlust att låta sjuksköterskan, vars spänstighet bättre behöves för viktigare ändamål, slita ut sig på sysslor, dem vem som helst kan göra lika väl. Och sak samma bleve det, ifall den kvinnliga trädgårdseleven dignade under vattenoket.

Strävandet att förverkliga ett mer naturenligt levnadssätt, vilket i våra dagar yttrar sig som vegetarianism, kommer att medföra en allt större marknad för just de varor, dem kvinnorna inom trädgårdsyrket producera. Resultaten av deras arbete skulle således fylla verkliga behov och icke mångfaldiga alla de konstlade behov, vilka det nuvarande kvinnoarbetet bidrager att utveckla. Kvinnornas flitiga inträde i trädgårdsyrket skulle medföra att en större