Sida:Nordstjernan1846.djvu/145

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

129

man lefvat, han var en doktor att taga reda på hvad som fattades unga flickor!

Auditoren. Han hade en skarp blick? Doktorinnan. Om han hade! Kaptenskan. Det är fasligt, hvad hela verlden i våra dagar lider af sjuklighet och pjunk; de gamla äro som raskast, ungdomen går och hänglar .... Auditoren. Ja, icke sannt? sjelfva potatisen ... Doktorinnan. Sjelfva potatisen! Det må Herr Auditoren visst säga; potatisen, hur går det lör herrskapet? Mina äro med respekt apropå om totalt ruttna, de duga icke ens att kasta för till sägandes! Kaptenskan. Nästan det samma med mina! Kamrerskan. Der är tyvärr ingen hjelp för dem. Och hvad laser jag häromdagen i en af tidningarne? Att äfven rotvorna börjat angripas! Doktorinnan. Skulle det vara möjligt? (Mel. Bellman: ”Facler Movitz, bror!” etc.) Det är dock för dant! Det är ”inquietant” i högsta måtto ... om Hvad skall se’n man få i sitt hushåll då, som något kan förslå? det är sannt! 9


9