Sida:Nordstjernan1846.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

142


Kaptenskan. Min kära Louise Marie alltså majorska Nonnenpipp!... Nå, det kan jag säga var en nyhet! Kamrerskan. Det var ju det jag straxt sade, auditören kommer alltid med något nytt; han är en perla med det, vår goda auditör! — apropå om perla, låt mig servera än en liten tår! och all- tid med glada nyheter! ... Auditoren. Ja, så händer det i verlden . .. (Stiger upp frun bordet och vänder sig mot åskådarne.) (Mel. Bellman: "Solen glimmar" etc.) Ofta något gladt och godt här på lifvets bana kommer ”ä propos de bottes,” då vi ej det ana. Mycket händer dock också, när vi tänka minst derpä, tänders så ”mal a propos;” det är tingens vana. • Nyss med tvenne ord jag kom illa fast i garnen: jag mig såg i andanom re’n på kaffeqvarnen . . . Lyckligtvis min nyhet var dock för ”å propos” och rar! detta halp mig stackars karl ondan Evabarnen. Som i vanligt hvardagslag, mycket ock på scenen blott för apropu’ns behag håller sig på benen. Syns er ej vårt lilla skämt, till en mellanrätt bestämdt, också ha ett slikt, just jemnt? — Svaren hvad J menen!

Slut.
STOCKHOLM. Hörbergska Boktryckeriet, 1846.