Sida:Nordstjernan 1859.djvu/115

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

97


MINNESTECKNING

öfver

Grefve af WETTERSTEDT.

(Utdrag ur A. M . Strinnholms inträdestal i Svenska Akademien.)
Om jag, mine Herrar, mer, och för mycket, uppehållit mig vid vissa allmänna antydningar öfver tidens rigtning och sträfvanden, dess farhågor och förhoppningar, mindre deremot, och för litet, vid hågkomsten af den man, hvars förtjenster inom den stora kretsen för hans verksamhet i det minnesvärda tidskifte, han tillhörde, det till följd af eder godhetsfulla kallelse varit mitt åliggande att teckna, så må det förra, i hvad det kan och förmår, hämta sin ursäkt deraf, att det för bedömmandet af en statsmans handlingssätt och de synpunkter, hvarifrån detsamma utgått, framför allt är nödigt att förstå och rätt fatta i ögonen den tid, i hvilken han verkade, och den närvarande tiden dessutom genom sin egen betydelsefulla art så till sägande tvingar hvar och en, som kastar på honom en närmare blick, att i någon mån söka för sig tyda dess gåtfulla företeelser; det sednare åter så mycket hellre tillgifvas mig, som en sann, omfattande framställning af grefve af Wetterstedts under hans lefnad åt statens vigtigaste inre och yttre angelägenheter oafbrutet egnade verksamhet hvarken är ett ögonblicks verk, eller tiden ännu inne för ett rigtigt uppfattande


7