Sida:Normalupplagan (1911).djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
MATTEI, 8.

är icke värdig, att du går in under mitt tak, utan säg allenast ett ord, så varder min tjänare helbrägda.

9 Ty äfven jag är en människa, som är under befäl och har krigsmän under mig, och jag säger till en gå, och han går, och till en annan : kom, och han kommer, och till min tjänare: gör det, och han gör så.

10 När Jesus hörde detta, förundrade han sig och sade till dem som följde honom : Sannerligen säger jag eder: Icke ens i Israel har jag funnit så stor tro.

11 Men jag säger eder: Många skola komma från öster och väster och sitta till hords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket, Mal. 1, 11. Luk. 13, 28.

12 men rikets barn skola varda utkastade i mörkret utanför; där skall grråten och tandagnisslan vara. Matt. 21, 43. 13, 42. 22, 13. 24, 51. 25, 30.

13 Och Jesus sade till höfvitsmannen: Gå; såsom du trodde, så ske dig! Och i samma stund vardt hans tjänare helbrägda.

14 Och när Jesus kom i Petri hus, såg han hans svärmoder ligga i feber, Mark. 1, 30 f. Luk. 4, 38 f.

15 och han rörde vid hennes hand, och febern öfvergaf henne; och hon stod upp och tjänade dem.

16 Men när det hade blif - vit afton, förde de till ho- nom många besatta; och han dref ut andame med ord, och alla sjuka botade han,

på det att det skulle 

fullbordas, som var sagdt genom profeten Esaias, som sade : »Han tog på sig våra skröpligheter, och våra sjukdomar bar han.»

Men när Jesus såg 

mycket folk omkring sig, bjöd han, att man skulle fara öfver till andra stran- den.

Och en skriftlärd kom 

fram och sade till honom : Mästare, jag vill följa dig hvarthelst du går.

Och Jesus sade till ho- 

nom : Räf varna hafva ku- lor, och himmelns fåglar hafva nästen; men Män- niskosonen har icke någon plats, där han kan nedluta sitt huf vud.

Och en annan af hans 

lärjungar sade till honom : Herre, tillåt mig först gå bort och begraf va min fa- der.

Men Jesus sade till ho- 

nom : Följ mig, och låt de döda begrafva sina döda.

Och då han steg i bå- 

ten, följde hans lärjungar honom.

Och se, en stor storm 

(1«) Mark. 1, 32 f. Lak. 4, 40 f. (17)E8.53,4. (H)Lak.».R7'«  (23) Mark. 4, 36 f. Luk. 8, 2! 19