Hoppa till innehållet

Sida:Olai Petri Svenska Krönika (Klemming 1860).pdf/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


27
Håkon Ring. Brawalla heed.

fridh med Ingelle, och gaff honom sina syster til hustru. Och thå Ingel hade en tijd long konung warit bleeff han dödh, och hade en son epter sich med Haraldz syster och han heet Ring, och epter thet han icke war til moghen ålder kommen, ther före läät Harald hans moderbroder honom få formyndare, och läät honom bliffua widh rijkit epter sin fadher. Håkon Ring.Men then Swenska Crönekan segher at Järunder hade en son epter sich som heet Håkon Ring, och han bleeff konung epter honom, och han hade i sinnet hempnas ther öffuer, at hans fadher war så skemeliga aff dagha taghen. Ther fore rustadhe han sich til strijdz med Harald Hildetand, huilken the Danske vpsat hade for en konung, och bereedde the sich mechteliga noogh på bådha sidhor, wel i siw åår förra än slachtningen skedde, och hade Hakon Ring med sich, Götharna, Noriges män och them aff Gothland med the Swenske, Men Harald hade Tydzska och Danska, Wender, och Fresar i sin häär. Brawalla heed.Och kommo så bådha häärana til saman i Wärend, på Brawalla heed, och stridde manliga på bådha sidhor, Men konung Hakon Ring hade i sin häär sådana sköttor at intit harnisk kunde weria för theras pilar, ther fore bleeff stortt sorll och förskreckilse i the Danskas häär. Thå Harald thet hörde ther han saat vthi en vagn och war blinder, sporde han sin fooroman til, huru strijdhen hade sich, Men fooromannen war wreedh och storte konungen vtåff wagnen, och sloogh hans hoffwdh sonder med enne klubbo. Thå nw Hakon Ring fornam at konung Harald dödh war, befalte han sitt folk halla vppe aff strijdhenne, och wardt thå befunnet at the Swenske hade aff theres häär mist tolfftusend folk, Men aff konung Haraldz häär war slaghet trettiyotusende gott strijdzfolk vndan taghandes annat ringa folk, som then Danska Crönekan innehaller, och hempnade i så motto Hakon Ring sin fadhers dödh. När slaghit offuerstådt war gingo the Danske eendrechteliga til, och togho