Sida:Om Norge.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Riksdal. skill.
Tull på Salt och Tobak 34,871 1.
Städernas Konsumtions afgift 100,580 43.
Tull på Humla 1,368 48.
Tillsammans 1,140,230 34.


Jorden tillhör dels Konungen, hvilken nu mera likväl endast äger några få smärre stycken på Allmänningarna: dels allmänna Stiftelser, i synnerhet Hospitaler; dels har den efter Reformation blifvit anslagen vissa Embetsmän, serdeles Presterskapet till aflöning; dels är den i enskilta personers ägo. Jord af denna sistnämnda egenskap är antingen Privilegierad eller opriviligierad. Till den förra höra Länen, nämligen de två Grefskaperne Laurvig och Jarlsberg, Baroniet Rosendal, Adliga Godsen, som Büsching uppger vara 27. Dessa äro fria från tiondes erläggande, och om de innehafvas af en priviligierad person, äfven från Skatter. Till den opriviligierade jorden, hör odal och annan jord, som ej