Sida:Om Norge.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Danska Regenterna om Allmogens undergifvenhet, sedan densamma ej mera hade några anförare.

Norge fortfor dock att äga ett egit Riks-Råd; men detta upphäfdes igenom Riksdags-Beslutet i Köpenhamn 1537. Det är märkligt att Norge blef förvandladt till en Dansk Provins på nästan samma tid, som Sverige återtog sin sjelfständighet. Norge har sedermera blifvit styrdt genom Ståthållare. Vid Suvräniténs införande i Danmark erhöll Norge en Högsta Rätt, hvilken Domstol det sedan Rådets afskaffande hade saknat.

Norge utsträcker sig emellan 57° 58' 48'' och 71° 12' nordlig latitud, ifrån Lindesnäs till Nordkap. Dess längd utgör, enligt Pontoppidan, ifrån den sydligaste udden Lindesnäs, till Jadnems-Röset på Riksgränsen i Trondhems Län, 118 geografiska mil af 15 på graden; då likväl Nordlanden och Finmarken icke äro inberäknade. Största bredden ifrån Östliga gränsen af Aggerhus Stift, till Vestliga öarna af Bergens Stift, går till nära 60 geografiska mil. I Nordlanden är den deremot knapt 9 mil.