Sida:På skidor genom Grönland 1890.djvu/378

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
341
NUNATAKERNA.

skulle vara ojämn och full af sprickor. Detta är dock säkerligen endast fallet där nunataker sticka upp genom jöklar som äro i stark rörelse, och där de sålunda bilda ett hinder, mot hvilket isen pressas och packas. På andra ställen däremot tror jag att nunatakerna snarare göra isen jämn, i det de liksom hålla honom fast och hindra hans utåtskridande rörelse, hvilken eljes frambringar sprickor och ojämnheter.

Segling sista dagen af vår sjöresa, den 10 augusti.
(Af A. Bloch, efter en ögonblicksfotografi tagen samma dag från ett isflak.)

Vi hade dock ingen anledning att redan här begifva oss upp på inlandsisen, då farvattnet såg ut att vara godt ända till Umivik, hvarifrån afståndet till Kristianshaab är betydligt mindre.

I ständigt allt öppnare farvatten fortsatte vi resan norr ut, medan isstycken på alla håll störtade ned från jöklarna och isbergen.